Offsetová hypotéka - Hypoexpert.cz

Offsetová hypotéka

I při předpokladu, že vás v životě žádné zásadní změny nečekají, je dobré mít nějakou finanční rezervu, kterou můžete čerpat v případě nějaké nepříjemné události, jako je ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc, finanční problémy v rodině a další.

Existence rezervy se vám vždy hodí i na nejrůznější nečekané výdaje, jako je například oprava auta, nová lednice a podobně. V případě, že je tato suma dostatečně vysoká, je ji možné spojit s hypotékou. Spojení spoření a hypotéky může klientovi ušetřit nezanedbatelné částky na splátce, přestože stále spoří dále. Princip offsetové hypotéky je velmi jednoduchý. Suma, který je vedená u dané banky na spořícím účtu je odečítána od zůstatkové ceny hypotéky a následně je výpočet splátky hypotéky prováděn z této snížené sumy.

Jde o typ hypotéky zejména pro prémiové klienty. Kromě hypotéky má totiž klient u dané banky otevřený také takzvaný bilanční účet, kam může přesouvat své peníze z klasického běžného účtu. Výpočet úroků je pak odvislý pouze od rozdílu částek úvěru a sumy na bilančním účtu. To umožňuje klientovi manipulovat s penězi uloženými na bilančním účtu dle jeho potřeb, díky čemuž odpadá potřeba finanční rezervy na mimořádné výdaje a člověk může využívat své peníze do poslední koruny.

Tomuto systému se říká offsetová hypotéka. Ta ale na klienta také klade určité nároky. Obvykle se doporučuje klientům, kteří mají nějaké peníze navíc. Vyplatí se při zůstatku na bilančním účtu alespoň milion korun.

Nevýhody offsetové hypotéky

Protože vše má dvě strany, tak také offsetová hypotéky přináší nějaké nevýhody. Offsetová hypotéka je dražší v tom smyslu, že je u ni obvykle nepatrně vyšší úrok než u klasické hypotéky. Je to v podstatě pochopitelné. Banka nemůže předvídat, kolik prostředků bude mít klient na svém spořícím účtu, a tak nemůže ani odhadovat, kolik bude klient skutečně od banky potřebovat. Prakticky lze čerpat celou offsetovou hypotéku a bilanční sumu mít na nule. Pak se offsetová hypotéka chová jako klasická hypotéka. To ale není cílem jak klientů využívajících tuto hypotéku, tak ani bank, které ji poskytují. Proto je u těchto hypoték vyšší úroková sazba. Banka musí být stále ve střehu, neboť klient může svůj účet kdykoliv zcela vyprázdnit a tak snížit svou bilanční sumu.

Dá se říci, že je to určitá daň za skvělou možnost, kterou offsetová hypotéka nabízí. Flexibilita této hypotéky je pro klienty velice univerzální. Klienti mají možnost čerpat jak celou hypotéku, tak využít svých uložených peněz pro snížení plateb. Její využití je poměrně kreativní.

Zdroj: usporim.cz

<- Zpět na úvod