O hypotéce - Hypoexpert.cz

Jak funguje hypotéka?

Co je to hypotéka?

Abychom mohli pochopit, jak hypotéka funguje, je třeba si první uvědomit, co to hypotéka vůbec je? Jde o dlouhodobý úvěr, jehož primárním účelem je financování stavby, rekonstrukce či nákupu nemovitosti. Hypoteční úvěry se zpravidla poskytují na 60 – 80 % tržní hodnoty zastavené nemovitosti. Charakteristickým znakem a výhodou je, že při jejich dlouhodobosti lze dosáhnout nízkého úročení.

Hypotéku lze sjednat pro fyzické i právnické osoby, družstva či obce, naopak poskytovateli hypoték jsou banky – nabídky jednotlivých bank se liší jak výši samotného úvěry a jeho úročení či dobou splácení, tak samotným účelem, na který si jej lze sjednat. Na co tedy mohu hypotéku použít?

  • Koupě bytu, rodinného domu nebo pozemku
  • Stavba nemovitosti
  • Rekonstrukce a modernizace nemovitosti
  • Koupě spoluvlastnického podílu na nemovitosti
  • Vypořádání dědictví nebo spoluvlastnického podílu na nemovitosti

Hypotéku lze také sjednat na splácení, tj. refinancování již dříve poskytnutých úvěrů nebo na investici do bytových, administrativních a polyfunkčních nemovitostí určených k pronájmu.

Jak tedy hypotéka funguje?

Splácení hypotéky typicky probíhá pravidelnými, nejčastěji měsíčními splátkami, tzv. anuitním splácením. Anuitou (výraz pro konstantní platbu po určité období, z latinského annuus – roční) je pak v případě hypotéky umořovaná půjčka současně s úrokovou platbou – poměr mezi jistinou a úrokem se mění, částka však fakticky zůstává stejná.

Příklad:

  • Mám sjednaný úvěr na 2 000 000,- s roční úrokovou sazbou 3% po dobu 30 let. První měsíc zaplatím jistinu 3 432,- plus úrok 5 000,- = tj. celkem 8 432,-. Druhý měsíc je jistina 3 441,- a úrok 4 991,- = tj. celkem opět 8 432,-. Poměr se tedy mění, splácená částka však zůstává stejná.

Některé banky také poskytují hypotéky s degresivními (klesajícími) či progresivními (rostoucími) splátkami, kde se splácená částka časem snižuje či zvyšuje.

Kolik s hypotékou přeplatím?

Výše úrokové sazby se dá považovat za nejdůležitější kritérium při výběru hypotéky. Její stanovení je ovlivněno spoustou faktorů a v jednotlivých bankách i u jednotlivých žadatelů se může a bude lišit. Rádi Vám individuálně poradíme a pomůžeme sjednat hypotéku s nejvýhodnějším úrokem, obraťte se na nás a společně najdeme řešení, které Vaši investici pomůže.

A na jak dlouho se samotný hypotéční úvěr zřizuje? Minimální doba splatnosti hypotečního úvěru je obvykle 5 let, maximální pak 30 let. První roky splácení je často nastavena neměnná úroková sazba, tzv. fixace a to na dobu od jednoho roku až po 25 let. Po ukončení fixace se úroková sazba mění dle aktuální situace na trhu.

Co mě při zřizování hypotéky čeká?

Úspěšnému zřízení úvěru předchází velká řádka nezbytných úkonů a formalit, kterými Vás naši poradci krok za krokem provedou. Hypotéční úvěr se již kvůli své podstatě sjednává na vyšší částky, než běžný spotřebitelský úvěr a je tak vždy vázán na zajištění zástavním právem k nemovitosti – nemusí jít nutně o nemovitost, na kterou si úvěr sjednáváme, její hodnota však musí být vůči úvěru „dostatečná“. U nemovitosti, kterou budete ručit, je také třeba vždy nechat odborně odhadnout hodnotu a pojistit ji.

,,Neváhejte se na nás obrátit s otázkami či konkrétní poptávkou, naši poradci jsou Vám k dispozici.“

Kromě toho banka bude samozřejmě chtít prověřit, zda máte dostatečné příjmy na to, abyste byli schopní hypotéku splácet. Nároky jednotlivých bank se různí, obecně však požadují, aby po odečtení splátek úvěru, výdajů na jídlo a dalších pravidelných plateb (pojistné, leasing) zůstávala finanční rezerva, která se často odvíjí od životního minima. Příjmy pak doložíte dokladem o příjmu (zaměstnanci) nebo daňovým přiznáním (podnikatelé).