Sjednávám hypotéku - Hypoexpert.cz

Sjednávám hypotéku

Při sjednávání hypotéky je potřeba:

Doložení příjmů:

U zaměstnanců:

 • průkaz totožnosti,
 • kopie mzdového listu nebo výplatní pásky za posledních šest měsíců až dva roky potvrzená Vaším zaměstnavatelem,
 • potvrzení zaměstnavatele o průměrném příjmu,
 • ostatní příjmy.

U podnikatelů:

 • průkaz totožnosti,
 • živnostenský list, koncese,
 • potvrzení správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny o prováděných platbách ve prospěch těchto institucí,
 • v případě příjmů z pronájmu: nájemní smlouva a vlastnický list k nemovitosti,
 • příjmy z kapitálového majetku (př. cenné papíry).

Doložení výdajů:

 • smlouvu o případném dalším úvěru, půjčce, leasingu,
 • smlouva o případném stavebním spoření, penzijním připojištění,
 • pojistné smlouvy, doklady o platbách pojistného,
 • doložení ostatních individuálních pravidelných výdajů (př. Výživné),
 • doložení ostatních závazku (př. ručitelské prohlášení a další).

Dokumenty k nemovitosti:

Obecně:

 • nabývací titul k nemovitosti (kupní či darovací smlouva, rozhodnutí o vypořádání dědictví),
 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce),
 • snímek z katastrální mapy (ne starší než 1 rok),
 • odhad ceny nemovitosti ve dvou vyhotoveních dle požadavků banky (ne starší než 6 měsíců)
 • pojistná smlouva nemovitosti,
 • dohoda nebo rozhodnutí soudu formou notářského zápisu v případě rozšíření anebo zúžení společného jmění manželů stanoveného zákonem.

Stavba:

 • geometrický plán,
 • doložení vlastních finančních prostředků, které jsou nutné k úhradě rozdílu rozpočtu stavby a prostředků z plánovaného hypotečního úvěru (výpis z účtu), popřípadě doklad o zaplacení před podáním žádosti o úvěr,
 • územní rozhodnutí (v případě, kdy nebylo vydáno stavební povolení),
 • stavební povolení s doložkou nabytí právní moci,
 • přehled rozpočtových nákladů na výstavbu anebo rekonstrukci,
 • časový plán čerpání (pokud již není součástí smlouvy o dílo),
 • smlouva o dílo podepsaná zúčastněnými stranami.

Koupě:

 • doložení vlastních finančních prostředků, které jsou nutné k úhradě rozdílu ceny nemovitosti a prostředků z plánovaného hypotečního úvěru (výpis z účtu), popřípadě doklad o zaplacení před podáním žádosti o úvěr,
 • kupní smlouva nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě.

Zástava:

 • Za hypotéku je potřeba ručit. Zástavou bývá zpravidla právě pořizovaná nemovitost, která ale musí být pojištěna a pojistka je vinkulována ve prospěch banky, u které máte úvěr. Zástavní právo k této nemovitosti je zapsáno do katastru nemovitostí.

 

Nechte si poradit

Možností, jak přizpůsobit hypotéku Vašim představám, je mnoho. Rádi Vám poradíme s výběrem té pravé hypotéky pro Vás a zajistíme Vám od našich bankovních partnerů nižší úrokové sazby, než nabízejí ve veřejných nabídkách, zrychlený proces schvalování úvěru a slevy na poplatcích. Kontaktujte nás rychle a jednoduše přes náš webový formulář a přesvědčte se, že existuje ta pravá hypotéka pro Vás.